Projekt "Twój czas na staż"

Czas na staż - logo projektu

Projekt  „Twój czas na staż” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

 

Projekt ma na celu:

 

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 240 uczniów wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach

 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami dzięki realizacji staży/ kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu.

https://ckz-online.pl/ckz/public?idrep=210202&etap=0

 

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 

 • Technikum nr 15

 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2

 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych

 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3

 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych

 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych

 • Technikum nr 18

 • Technikum nr 19

 • Centrum Kształcenia Zawodowego

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

 • płatne staże uczniowskie realizowane u lokalnych pracodawców (w tym działających w branżach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska)

 • płatne staże uczniowskie realizowane u lokalnych pracodawców i kursy kwalifikacyjne: AutoCAD- dedykowany dla uczniów z Elektronicznych Zakładów  Naukowych oraz  Technikum Nr 15, kształcących się na kierunkach: informatyka, grafika i poligrafia cyfrowa; Obsługa wózków widłowych dedykowany dla uczniów z Zespołu Szkół Logistycznych  kształcących się w kierunkach: logistyka, spedycja, magazynier

 • szkolenia oraz staże podnoszące kompetencje, wiedzę i kwalifikację nauczycieli

 • doposażenie pracowni nauki zawodu w siedmiu placówkach