• Blizej zawodu_Twoj czas na staz
  • technikum 1/ wrocław

WITAMY W NOWYM TECHNIKUM NR 18

Projekt Blizej zawodu

Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 17- 28 maja 2021 r. w szkole prowadzone będzie nauczanie hybrydowe (online i stacjonarne), a od 31 maja nauczanie stacjonarne wszystkich klas. Mając na uwadze zapisy rozporządzenia, bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także chęć zapewnienia komfortu psychicznego uczniów, nauczanie hybrydowe odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:

 

- od 18 - 21.05 klasy  II B,D,E  zajęcia w szkole
- od 17.05-21.05  klasy I zajęcia on-line
- 24.05.2021- 28.05.2021r. -  klasa 1a,1b,1c,1d,1e zajęcia w  szkole

 

2b,2d,2e- uczestniczą w lekcjach on-line

Pozostałe klasy do końca maja odbywają praktyki zawodowe.

 
Pozdrawiam i życzę pozostania w dobrym zdrowiu.
 
Elżbieta Pawlik- Baraniec
 
Dyrektor Technikum nr 18 we Wrocławiu

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami "Twój czas na staż"  oraz "Bliżej zawodu". Wszystkie informacje w zakładce Aktualności.

 

Projekt Bliżej zawodu

 

 

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Technikum nr 18 we Wrocławiu:

PKO Bank Polski SA   83 1020 5242 0000 2102 0468 7028

 

Numer rachunku bankowego Technikum nr 18 we Wrocławiu dla wpłat za duplikaty legitymacji:

PKO Bank Polski SA   21 1020 5226 0000 6102 0416 3861

 

W zakładce dokumenty RODO znajdują się informacje dotyczące zakładania kont w Office 365

 

W zakładce Aktualności Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020/202

 

 

 

 

Kontakt do Inspektora  Danych Osobowych Ewelina Włodarczyk mail: iod.t18@wroclawskaedukacja.pl lub telefon kontaktowy 717986708

 

Witamy w nowym Technikum nr 18

1 września 2019 zostały otwarte trzy nowe kierunki:

Technik weterynarii

Technik optyk

Technik ortopeda

Jesteśmy jedyni we Wrocławiu!

Kontakt

NASZ ADRES:

ul. Ślężna 2-24
53-302 Wrocław

71 798 67 08

www.t18.wroclaw.pl

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

 

RODO 1
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
RODO 2
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.