• Blizej zawodu_Twoj czas na staz
  • technikum 1/ wrocław

WITAMY W NOWYM TECHNIKUM NR 18

Projekt Blizej zawodu

 

 

Koniec roku coraz bliżej! 😀

 

Oto szczegóły organizacji zakończenia roku w Technikum nr 18:

Spotykamy się 24.06.2022 na boisku szkolnym (w razie złej pogody na sali gimnastycznej) według porządku:

 

a) klasy II i III godzina 9.00

b) klasy I godzina 10.30

 

Po zakończeniu spotkania na boisku zapraszamy do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami i odbiór świadectw szkolnych.

1a  sala 217

1b sala 213

1c sala 119

1d sala 5

1e sala 210

 

2a sala 105

2b sala 107

2c sala 30

2d sala 112

 

3a sala 119

3b sala 111

3c sala 118

3d sala 201

3e sala 204

 

 

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

 

Oferta edukacyjna Technikum nr 18  dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Klasa 1A Technik weterynarii

Klasa 1B Technik weterynarii

Klasa  1C Technik weterynarii

Klasa  1D Technik weterynarii

 

Klasa 1E Technik optyk

Klasa 1F Technik optyk

Klasa 1G Technik optyk

 

Klasa 1H Technik ortopeda

Informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl, w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 77.

 

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniowy

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

Erasmus 

 

 

W tym roku uczniowie naszej szkoły będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe i podwyższać swoje umiejętności językowe na praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w Hiszpanii lub Portugalii.

Wszystkie informacje będą zamieszczane w zakładce ERASMUS+

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami "Twój czas na staż"  oraz "Bliżej zawodu". Wszystkie informacje w zakładce Aktualności.

 

Projekt Bliżej zawodu

 

 

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Technikum nr 18 we Wrocławiu:

PKO Bank Polski SA   83 1020 5242 0000 2102 0468 7028

 

Numer rachunku bankowego Technikum nr 18 we Wrocławiu dla wpłat za duplikaty legitymacji:

PKO Bank Polski SA   21 1020 5226 0000 6102 0416 3861

 

Prosimy o wystawianie faktur za praktyki w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Wrocław pl.Nowy Targ 1-8   50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551

Odbiorca: Technikum nr 18 ul.Ślężna 2-24   53-302 Wrocław

 

W zakładce dokumenty RODO znajdują się informacje dotyczące zakładania kont w Office 365

 

W zakładce Aktualności Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020/202

 

 

 

 

Kontakt do Inspektora  Danych Osobowych Ewelina Włodarczyk mail: iod.t18@wroclawskaedukacja.pl lub telefon kontaktowy 717986708

 

Witamy w nowym Technikum nr 18

W naszym Technikum nr 18 mamy trzy kierunki:

Technik weterynarii

Technik optyk

Technik ortopeda

Jesteśmy jedyni we Wrocławiu!

Kontakt

NASZ ADRES:

ul. Ślężna 2-24
53-302 Wrocław

71 798 67 08

www.t18.wroclaw.pl

sekretariat.t18@wroclawskaedukacja.pl

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

 

RODO 1
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
RODO 2
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.