Rekrutacja

 

Oferta edukacyjna Technikum nr 18  dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021:

 

Klasa I A Technik weterynarii

Klasa I B Technik weterynarii

Klasa I C Technik optyk

Klasa I D Technik ortopeda

 

 

 

 

Informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl, w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 77.